Categories Menu

Zamieściła Lut 2, 2015

1 % dla Laurencji podziękowania

 

Wszystkim darczyńcom ,którzy przekazali w bieżącym roku 1 % swojego podatku dla Koła Rodzinnego „Laurencja” serdecznie dziękujemy.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia , w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym nasz Oddział (numer KRS) : 00000 94 027 Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
W polu Cel szczegółowy wpisujemy :  Koło Rodzinne Laurencja lub Siedmiomilowe Buty lub Wędrówki Rodzinne lub Laurencja by Night.