Categories Menu

Zamieściła Mar 3, 2018

Wyprawa rodzinna Białoruś: Grodno, Lida, Mińsk 11-15 sierpnia 2018

1. Sobota – 11.08.2018r Wyjazd busa.Przekroczenie granicy w Kuźnicy Białostockiej – Bruzgach. 
Grodno – zwiedzanie miasta: kościoły, stary i nowy zamek, cerkiew Borysa i Gleba nad Niemnem, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej, cmentarz z miejscem jej pochówku, pomnik katyński.
2. Niedziela – 12.08.2018r
Wołpa – największy drewniany kościół, ołtarz; Różana- zespół pałacowy Sapiehów, kościół, synagoga;Kosów Poleski-, neogotycki zamek rodu Pusłowskich; Mereczowszczyzna-dworek – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki; Słonim- kościół katolicki św. Andrzeja, późnobarokowy, Kościół i klasztor Bernardynów, Synagoga barokowa; Synkowicze –obronna gotycka cerkiew.
3. Poniedziałek – 13.08.2018r
Nowogródek-dom Adama Mickiewicza, fara, zamek książąt litewskich, kościół św. Michała; Mir -zamek Radziwiłłów (nie wchodzimy), wpisany na listę UNESCO, miasteczko;Nieśwież– również wpisana na listę UNESCO  rezydencja Radziwiłłów wraz z parkiem, kościół katolicki, mauzoleum rodu Radziwiłłów, Brama Słucka, miasteczko, Zaosie-dworek rodzinny Adama Mickiewicza, Jezioro Świteź – krótki pobyt.
4. Wtorek – 14.08.2018r
Mińsk-zwiedzanie miasta, m.in.: Plac Niepodległości z siedzibą parlamentu, kościół św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem”, katedra, cerkiew Piotra i Pawła, d. dwór Wańkowiczów, Przedmieście Troickie, Kuropaty – miejsce stalinowskich mordów.
5. Środa 15.08.2018r
Lida-zamek Giedymina, pomnik Mickiewicza, stary cmentarz katolicki.Bohatyrowicze– grób Jana i Cecylii, Miniewicze -grób powstańców z 1863 roku, Stare Wasiliszki-dom-muzeum Czesława Niemena, kościół.