Categories Menu

Zamieściła Wrz 21, 2018

115 rajd Wędrówki Rodzinne Tajemnice miast i miasteczek Warmii i Mazur 7 października 2018

W niedzielę 7 października 2018 wyjechaliśmy na 115 „Wędrówki Rodzinne” z cyklu „Tajemnice miast i miasteczek Warmii i Mazur-Gmina Świątki”.

Trasa: Komalwy-Kalisty-Kłobia-Brzydowo-Ponary-Kwitajny.

Komalwy – majątek ziemski z dworem klasycystycznym i parkiem krajobrazowym.Kalisty – dobra ziemskie rodu von der Groeben z czterema folwarkami w zakolu rzeki
Pasłęki.Kłobia- póżnoklasycystyczna siedziba szlachecka z XIX w. Brzydowo – dwór z XIX w. z drewnianą, ażurową werandą. Ponary – zespół pałacowo-parkowy z XVII w. rodu von der Groeben.
Kwitajny – fundacja rodowa Donhoffów z ciekawą historią ostatniej właścicielki
Marion Donhoff.

Rajd prowadziły Ula Bełza i Irena Dunajska.