Categories Menu

Zamieściła Paź 16, 2018

117 rajd Wędrówki Rodzinne 21 października 2018

Wyszliśmy w niedzielę 21 października 2018 na kolejny 117 rajd pieszy z cyklu „Wędrówki Rodzinne”

Trasa : Track (dworek Grzymałów, park podworski i cmentarzyk rodowy z nagrobkiem Georga Beliana) – jezioro Track – Grądek – Klebark Mały – jezioro Skanda – Osiedle Mazurskie o długości ok. 12.
Rajd poprowadził przewodnik turystyczny PTTK Adam Frenszkowski.