Categories Menu

Zamieściła Lis 20, 2018

119 rajd Wędrówki Rodzinne Tajemnice miast i miasteczek Warmii i Mazur 2 grudnia 2018

Wyjechaliśmy w niedzielę 2 grudnia.2018 na 119 „Wędrówki Rodzinne” z cyklu„Tajemnice miast i miasteczek Warmiii Mazur” Gmina Dywity

Trasa: Dywity-Brąswałd-Barkweda-Bukwałd

W Dywitach zobaczyliśmy pozostałości po hangarze i lądowisku sterowców, w Brąswałdzie- zabytkowy cmentarz, neogotycki kościół neogotycki i izbę pamięci im. M. Zientary-Malewskiej.
W Barkwedzie obejeliśrzymy młyn z początku XX w. i miejsce bitwy pomiędzy wojskami francuskimi a rosyjskimi, grodzisko pruskie i cmentarz ewangelicki. W Bukwałdzie zaszliśmy do”Strusiolandii” i ośrodka rechabilitacji ptaków.

Rajd poprowadzili Irena Dunajska i Kazimierz Kisielew.