Categories Menu

Zamieściła Maj 6, 2019

128 rajd Wędrówki Rodzinne Tajemnice miast i miasteczek Warmii i Mazur – Gmina Dywity 19 maja

W niedzielę 19 maja 2019 wyruszyliśmy na 128 „Wędrówki Rodzinne” z cyklu „Tajemnice miast i miasteczek Warmii i Mazur”- Gmina Dywity

Trasa: Różynka-Bukwałd

W Różynce zobaczyliśmy Kościół pw. Św. Mateusza Apostoła i warmińskie owce św. Jakuba w gospodarstwie państwa Bogusławy i Piotra Brewka.
W Bukwałdzie obejrzeliśmy kaplicę neoromańską pw. św. Józefa, przydrożne kapliczki, krzyże i chaty warmińskie, oraz poznaliśmy historię tamtejszej szkoły.
Wiejska świetlica nad J. Bukwałdzkim – ognisko, pieczenie kiełbasek.

Rajd poprowadzili Irena Dunajska i Kazimierz Kisielew