Categories Menu

Organy Koła

Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym 4 listopada 2016 roku wybrano:
Zarząd Koła w składzie:
Zdzisława Łukaszewska            –    prezes
Mariusz Wiżynis-Gawroński    –    wiceprezes
Wiesława Filipek                        –    skarbnik
Andrzej Jurczyński                    –   członek zarządu

Wybrano także następujących delegatów na Zjazd Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w dniu 25 lutego 2016 roku.
Iwona Brzostowska, Andrzej Hrynakowski, Andrzej Jurczyński, Zdzisława Łukaszewska, Roman Łukaszewski,  Mariusz Wiżynis-Gawroński i Joanna Rzeszot.