Categories Menu

Historia spływów kajakowych

Poniżej prezentujemy opis spływów kajakowych, które odbyły się w okresie pierwszego dziesięciolecia działalności Koła.

I Spływ Rodzinny rzeką Pisą odbył się w terminie od 24.06 do 02.07.1988r.
Wzięły w nim udział 42 osoby.
II Ogólnopolski Spływ Rodzinny rz.Bug
odbył się w terminie od 24.06. do04.07.1989r. i wzięło w nim udział 31 osób w tym 11 dzieci.

III Spływ Rodzinny „Biebrza-Narew ” 
odbył się w terminie od 01 do 14.07.1990r. i wzięło w nim udział 49 osób w tym 18 dzieci. Trasa spływu: Osowiec-ujście rz.Wissy 28 km. Ujście rz.Wissy – Rutkowskie 16 km. Rutkowskie – Krzewo Stare 33,5 km. Krzewo Stare – Łomża 21 km. Łomża – Chludnie 18 km Chludnie – Rybaki 20 km. Rybaki – Ostrołęka 22 km. Razem km: rzeka Biebrza 50, rzeka Narew 108,0. Program krajoznawczy: zwiedzanie Wizny, Łomży i Nowogrodu.

IV Spływ Rodzinny rz.Pilicą
odbył się w terminie od 30.06 do 14.07.10.1991r. i wzięły w nim udział 52 osoby , które przepłynęły 183 km. Trasa spływu: Przedbórz – Faliszew 12 km. Faliszew – Biała 22 km. Biała – Zarzęcin n.Zalewem Sulejowskim 21 km. Zarzęcin – Teofilów 33 km. Teofilów – N.Miasto 34 km. N.Miasto – Ulaski Stamirowskie 13 km. Ulaski – Białobrzegi 20 km. Białobrzegi – Budy Michałowskie 13 km. Budy – Warka 15 km. Program krajoznawczy:Zwiedzanie: Przedburza, Sulejowa, Smardzewic, rezerwatu „Niebieskie Źródła, Inowłódza, N.Miasta i Warki. Przejścia piesze: z Sulejowa do Zarzęcina, z Zarzęcina do Smardzewic, z Teofilowa do Inowłódza.

V Spływ Rodzinny rz. Omulew
odbył się w terminie od 27.06.do 07.07.1992r. i wzięły w nim udział 24 osoby , które przepłynęły 140 km. Trasa spływu: Opłynięcie jez. Omulew 16 km. Wikno n.jez.Omulew – leśniczówka Dębowiec n.rz.Omulew 14 km. Dębowiec – Wesołowo wieś 22 km. Wesołowo – Krukowo 31 km. Krukowo – Oborczyska 26 km. Oborczyska –Białobrzegi Dalsze 19 km. Białobrzegi D. – Ostrołęka n. Narwią 12 km.
VI Spływ Rodzinny rz. Pisą
odbył się w terminie od 25.06. do 07.07.1993r. i wzięło w nim udział 40 osób.
VII Spływ Rodzinny„Rospuda–Biebrza”
odbył się w terminie od 10 do 23.07.1994r.i wzięły w nim udział 34 osoby, które przepłynęły 272,5 km. Trasa spływu: Bakałarzewo – jez.Bolesty 13 km. Jez.Bolesty – leśne pole biwakowe nad Rospudą 27 km. Leśne pole – śluza Sosnowo na Kanale Augustowskim 29,5 km Śluza Sosnowo – St.Dolistowo n. Biebrzą 20,5 km. Dolistowo – Osowiec 27,5 km. Osowiec – Brzostowo 37 km. Brzostowo – Bronowo n. Narwią 29 km. Bronowo – St.Łomża 25 km. St.Łomża – biwak koło oczyszczalni 15 km. Biwak k.oczyszczalni – Rybaki 27,5 km. Rybaki – Ostrołęka 21 km.

VIII Spływ Rodzinny „Rospuda-Czarna Hańcza-Biebrza”
odbył się w terminie od 30.06.do 13.07.1995r. i udział w nim wzięło 28 osób, które przepłynęły 154,5 km. Trasa spływu: Bakałarzewo – Małe Raczki 14,5 km. Małe Raczki – Jaśki 11 km. Jaśki – Szczerba n.Blizną 21 km. W tym 2 km. pod prąd, przewóz kajaków do St.Folwarku, przejazd uczestników autobusem PKS. St.Folwark n.jez.Wigry – Głęboki Bród n.Czarną Hańczą 27 km. Głęboki Bród – Łoski 15 km. Łoski – śluza Paniewo n.Kamałem Augustowskim 18 km. /9 km. Czarną Hańczą, 9 km. Kan.Augustowskim/.Przewóz kajaków i uczestników na drugą część Kanału Augustowskiego przy śluzie Sosnowo. Śluza Sosnowo – St.Dolistowo n.Biebrzą 21 km. St.Dolistowo – Osowiec 27 km. Program krajoznawczy: zwiedzanie: Dowspudy, Suwałk i Sejn.

IX Spływ Rodzinny rz. Bugiem
odbył się w terminie od 07 do 19.07.1996r. i udział w nim wzięło 35 osób, które przepłynęły 173 km. Trasa spływu: Mielnik – Drohiczyn 34 km. Drohiczyn – Granne 29 km. Granne – Nur 21 km. Nur – Borowe 25 km. Borowe – Udrzyn 24 km. Udrzyn – Kamieńczyk 32 km. Kamieńczyk – Wyszków 8 km. Program krajoznawczy: Zwiedzanie: Mielnika, Grabarki, Drohiczyna, Ciechanowca. Przejście piesze: z pola namiotowego w Borowym do byłego obozu zagłady w Treblince.

X Spływ Rodzinny rz.Bugiem
odbył się w terminie od 05 do 15.07.1997r. i udział w nim wzięło osób, które przepłynęły 114 km. Trasa spływu: jez.Roś – Borki n.Pisą 11 km. Borki – Wincenta 20 km. Wincenta – Cieciory 24 km. Cieciory – Jurki 20 km. Jurki – Rybaki 18 km. Rybaki – Ostrołęka 21 km.

XI Spływ Rodzinny „Narew 98”
odbył się w terminie od 30.06.do 13.07.1998r. Udział w nim wzięło 39 osób, które przepłynęły 208 km.